Özgeçmiş

Lise öğrenimine Gökçeada Öğretmen Lisesinde başladı ve 1982’de Sakarya Arifiye Öğretmen Lisesinde tamamladı.

1986’da İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede 1996’da kamu hukuku doktoru ünvanlını aldı.

1987-1992 yıllarında İstanbul Hukuk Fakültesinde 1992-2003 yılları arasında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevliyi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2000 yılında doçent ünvanlı aldığı halde Dicle Üniversitesi doçentlik kadrosuna aramaktan kaçındı.

1994-1995, 2002 ve 2003-2005 yıllarında Almanya’da Köln Üniversitesinde, 2008 ve 2017 yıllarında Almanya Konstanz Üniversitesinde yine 2017 yılında Erlangen Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak ders ve konferanslar verdi.

2000 yılında kamu hukuku doçenti olmakla beraber; 2007 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kamu hukuku profesörlüğüne yükseltildi.

2009 -2016 yılları arasında YÖK Denetleme Kurulu üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

2011-2013 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu üyeliği görevine seçildi.

2002-2019 yıllarından Türk-Alman Kamu Hukukçuları Platformunun kuruculuğunu ve Türkiye koordinatörlüğünü yürüttü.

2010-2014 yılları arasında Dünya Ahıska Türkleri Birliği adlı uluslararası STK’nın başkan vekilliğini yürüttü.

Anayasa hukuku, devletler hukuku, siyaset bilimi, devlet ve toplum felsefesi, kamu yönetimi, insan hakları alanında toplam 12 cilt Türkçe bilimsel eserin yazarıdır.

Almanca 11 cilt kitabın editörlüğünü ve Almanca iki kitabın bölüm yazarlığını yapmıştır.

Halen Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin sadece ismi değiştirilen Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevini sürdürmekte.

Linkler

Faaliyet Alanları